Bilder från ProfeTalkshow

27/4 - 2018


I slutet av april 2018 lanserade Profet ännu ett nytt koncept, en utveckling av den tidigare klubbidén Profet på Scala: ProfeTalkshow. Åter i Scalateaterns Källarbar förde Chefsideolog Filip Lindström publika intervjuer med artisterna Schersmin och Felix Wickman samt poeten Jonathan Brott, som alla sedan uppträdde för Profetpubliken. Här följer bilder tagna under dessa intervjuer och valda framträdanden.

Chefsideolog Filip Lindström och Felix Wickman

Chefsideolog Filip Lindström och Jonathan Brott

Jonathan Brott mitt i läsning

Felix Wickman

1 Maj 2018