Handla Stort

Ronni Arturo dikttolkar »Svenskbotten« av Vanligt Folk


Profet uppmärksammar »Svenskbotten« av Vanligt Folk med en dikt av Ronni Arturo samt illustration och förord av Chefsideolog Filip Lindström.

Det under som just skett, att Göteborgsutstyrseln Vanligt Folk gett ifrån sig sex melodier samlade under namnet »Svenskbotten«, förtjänar att firas kungligt. De abstinensbesvärliga ordlekarna jagar varandras svansar ut och in i varje spår, om än stäven manglats genom knarkigare ljudfilter på denna inspelning jämfört med förlöparen »Jag har utvecklat mig till både en hund i en katt«. Profet väljer att hedra denna nya utgivning från en av Sveriges viktigaste musikgrupper genom en dikt signerad Ronni Arturo. Vanligt Folk och deras vridning av språket inspirerar till friare tankar i litterära förehavanden, där det inte längre är nödvändigt att hålla sig till de satta regler som språket tillskrivits. Förutom underhållande är den lingvistiska tvisten därför också utmanande med ett utvecklande resultat. Delar av detta har Ronni Arturo försökt ta vara på i en tolkning av dels »Svenskbotten« men även delvis Vanligt Folks tidigare verk. Här bearbetas självklart texterna, men i synnerhet känslorna som musiken bakom den medför. Arturos dikt är därför mer av en tolkning av sinnestillståndet Vanligt Folk, ett poem som bäst avnjuts till en loopad version av den instrumentella introbiten ur »Född Som Ngt«.

Filip Lindström

Handla Stort

En dikt av Ronni Arturo

Du, sista stund
Släcks ändå
Är kyckling en grönsak?
Får man ens säga så?

Född att vara
Enbart bara
Onödigt bortkastat ting
Sing baby, sing baby, sing

Vilken färg har ditt språk?
De svaga kastas i soporna
Magasineras på annan ort
Tänka smått, handla stort

Själen är svag och
Kroppen är stark
Kan du möta mig halvvägs?
Den som inget äger ägs

Kalla på dem
Och de skall följa
Följa din minsta vink
Själlös i Skärmarbrink

Bruka rim och reson
Smeta lim i din T-zon
Ta dig rätt, ta dig ton
Ta dig samman, samma som
Tänka smått, handla stort
Skriv upp rubbet på mitt MedMera-kort
Har du råd, kan du lätt
Äta dig mättare än mätt

8 April 2018