Soy Boy - »Tinted Windows«

Spök-alkisen, militären och kryddpojken


Profets Chefsideolog Filip Lindström berättar en anekdot från en tunnelbaneresa, mer eller mindre relaterad till Profetvännen Soy Boys nya singel »Tinted Windows«. Soy Boy uppträder live under premiären av det nya Profetkonceptet Compact Living Club, som tar plats på Nomad Swedish Food & Bar nu på fredag 20 september.

Med ena foten i Stockholms Underjordiska Musiksällskap och den andra i Umeås växande dito beskriver Soy Boy sin musik som »health goth cloud punk party rock for the aging millennial«. Kryddpojken, som ironiskt nog inte bar sitt nuvarande artistnamn under sin tid som en av substansromantikerna i Spice Boys, ligger med andra ord »rätt i tiden«, som det brukar heta.
         Om tiden han ligger i går att ta tempen på vore den kall. I skrivande stund, när jag lyssnar på Soy Boys »Tinted Windows«, stirrandes ut genom ett helt genomskinligt fönster på tunnelbanan, möts jag av en i Stockholm vanlig företeelse. Den är så vanlig, att den ignoreras av så gott som alla medresenärer. Denna vanliga, vardagliga situation mynnar ut i något mer ovanligt.
        En äldre man, en så kallad »spök-alkis« (som tycks ha dött någon gång på 80-talet och därför rockar den då rådande stilen), spatserar lätt salongsberusad längs gången och ber om någon enstaka krona. Vad han ämnar göra med eventuell inkomst framgår inte, och behöver heller ej framgå, i hans ansökan om tubonauternas monetära stöd.
        Föga förvånande möts spök-alkisen av ringa intresse, och han stapplar vidare i ångan av sig själv. När denna levande inblick i dåtiden försvunnit ur åsyn tar en ung, kamouflageuniformerad man upp sin telefon och börjar med militärisk disciplin anmäla händelsen till en lyssnande polis på andra änden av lurlinjen. Spök-alkisens signalement beskrivs till punkt och pricka (till och med till vilken grad hans gympadojjor har nötts) och uniformynglingen ber stolpigt om att problemet åtgärdas.

När samtalet avslutats frågar en medresenärer den unge militären om anledningen bakom anmälningen, varpå en halvdant inövad monolog om offentliga störningsmoment avfyras likt en väloljad k-pist. De närmast sittande är först tveksamma, men stirrar efter bara några minuter på militären med beundran skriven över ögongloberna.
        Militärens tunnelbaneindoktrinering får symbolisera kylan i den tid där Soy Boys omtalade millennials växer upp. Soy Boys behagligt rimfrostiga »Tinted Windows« får bli ett ljudspår till den totala frånvaron av mänsklig värme, till observationen av det homogena samhällets förkämpe i nationell mundering. »Tinted Windows« är inte kylan utan den oberoende termometern, som känner av kölden som spök-alkisen till slut fryser ihjäl av.


Hör »Tinted Windows« live, fredag 20 september, när Soy Boy uppträder på det Profetpresenterade kalaset Compact Living Club - Ett Kompakt CD-maraton på Nomad Swedish Food & Bar. Länk till event

18 September 2019

Ord & Bild: Filip Lindström

Läs mer, se mer, vet mer, på Profet:
Compact Living Club 20/9