SerieFredag på Profet:

»Sandra och Fåfängan«, del III


Serieintervjun med Profetvännen Sandra Andreis, av Profets Chefsideolog Filip Lindström, fortsätter med ytterligare två sidor denna Seriefredag på Profet, där det talas vidare om Sandras relation till det stora landet i väst. Väl mött!

Tidigare delar av »Sandra och Fåfängan«:

Del I
Del II

Fortsättning Följer

26 Juni 2020