Anna Lönns bilder från Popaganda 2017


Profets Anna Lönn var på plats på Popaganda, som gick av stapeln precis samtidigt som den storslagna Profethelgen. Nedan följer hennes fotografier från förstnämnda festival.

22 September 2017