PoesiTorsdag på Profet, Del XIX:

Kalle »Indie Pretto« Berg + Filip Lindström


Profets blodhund Kalle »Indie Pretto« Berg har än så länge inte försvunnit från jordens yta, och syns nu än en gång här i PoesiTorsdag på Profet med en dikt som kallas »Jared Leto på Rumpan Bar -14«. Som alltid illustreras verket av Profets Chefsideolog Filip Lindström. Väl mött!


»Jared Leto på Rumpan Bar -14«,
en dikt av Kalle »Indie Pretto« Berg

Oändlig ray charles

I sin sjuksäng

Han röker med

Jenny Diski

Deras ciggrök stiger

Blir smogen

Över stan

Inversionen

I februari

När tiggarna

Har rivit sönder sina

Pappmuggar

Kastat konfettin i ansiktet

På din sjukliga

Längtan efter att få ställa

Krav på hårdare, längre

Mer kameraövervakning

Sverige åt svenskarna

Carpe diem, social demokrati och

Tindermannen med handen i

Blöjan fast han bryr sig

Kalle »Indie Pretto« Berg

Föregående delar av PoesiTorsdag på Profet:
Del I
Del II
Del III
Del IV
Del V
Del VI
Del VII
Del VIII
Del IX
Del X
Del XI
Del XII
Del XIII
Del XIV
Del XV
Del XVI
Del XVII
Del XVIII

30 Januari 2020