PoesiTorsdag på Profet, Del XVII:

Ronni Arturo + Filip Lindström


Profetskribenten Ronni Arturo tar över PoesiTorsdag på Profet även denna vecka, i väntan på ett beslut från styrelsen gällande den vinnande dikten i MKT ORD-tävlingen som ägde rum på Bongo Bar för ett par veckor sedan. Arturo fortsätter sina odöpta nattliga dikter, och Profets Chefsideolog Filip Lindström illustrerar det hela i bild. Väl mött!


»Odöpt Nattdikt #2«,
en dikt av Ronni Arturo

Sug det till mig, nu
Du frågar efter förändring
Jag speglar mig i glasets botten

Duger det till dig, då
Du förändrar din fråga en aning
Jag speglar mig i undertaket av dryckens yta

Du ger det till dig, åh
Du för, jag följer, din fråga i en andning
Jag andas min spegelbild på dryckens våg

Du ser det i mig, nå
Du rör, jag döljer, min fråga en aning
Jag speglar mig, och du är min bästa drog

Ronni Arturo

Föregående delar av PoesiTorsdag på Profet:
Del I
Del II
Del III
Del IV
Del V
Del VI
Del VII
Del VIII
Del IX
Del X
Del XI
Del XII
Del XIII
Del XIV
Del XV
Del XVI

16 Januari 2020