PoesiTorsdag på Profet, Del XVI:

Ronni Arturo + Filip Lindström


Profets långvarige skribent Ronni Arturo har återvänt, denna gång till PoesiTorsdag på Profet, med en nattlig dikt utan titel. I vanlig ordning bidrar Profets Chefsideolog Filip Lindström med illustration.


»Odöpt Nattdikt #1«,
en dikt av Ronni Arturo

Svärd må bräcka de vänaste vener
Då vindarna vrider de armaste senor
Som pressar emot det som inget kan hålla

Ty magi är förpassat till saga och strof
Verkligheten är en fisljummen glömd Carlsberg Hof
Minnet av kolsyran smeker ett sinne

Det rimmet som rannsakar enbart sig självt
Undrar om ordkonsten alltid har skälvt
Likt ett asplöv i vinden, hjälplös som få
Aktsam för allting, skygg som ett rå
Att förstå ett rart ting är att förstå ingenting
För ingenting är någonting för de som förstår

De som vi
Vi som jag
Jag som vi
Jag som jag

Ronni Arturo

Föregående delar av PoesiTorsdag på Profet:
Del I
Del II
Del III
Del IV
Del V
Del VI
Del VII
Del VIII
Del IX
Del X
Del XI
Del XII
Del XIII
Del XIV
Del XV

9 Januari 2020