PoesiTorsdag på Profet, Del XV:

Kalle »Indie Pretto« Berg + Filip Lindström


Profets blodhund tar ett slags tillfälligt farväl från PoesiTorsdag på Profet, eftersom han har för avsikt att gå under jord en period. Med den sista dikten »I Närvaron Av« förgyller han veckans poesistund här på Profet, som vanligt illustrerat av Profets Chefsideolog Filip Lindström. Mycket nöje!


»I Närvaron Av«,
en dikt av Kalle »Indie Pretto« Berg

för sista gången

med himmel

forsande

genom pannloben

borta i kyrkan

säljer dom lotter, fast

jesus sa:

gör inte mitt tempel

till ett rövarnäste!

sen sträckte han

ut sina armar

och i sista refrängen

när haven vänds

i blod

ska vi lägga oss ner som

lepidosaurier

då ska vi knäppa

våra handstumpar

be evolutionen

ta oss snabbt och

smärtfritt

Kalle »Indie Pretto« Berg

Föregående delar av PoesiTorsdag på Profet:
Del I
Del II
Del III
Del IV
Del V
Del VI
Del VII
Del VIII
Del IX
Del X
Del XI
Del XII
Del XIII
Del XIV

19 December 2019