Fler bilder från ProfeTalkshow 12/3 på Scala

Tagna av Betty Bergström


Ännu fler bilder från den senaste ProfeTalkshow, där Groovy Nickz, Niklas Lind, Filip Adamo och XNYMFO gästade Profets Chefsideolog Filip Lindström för intevjuer på Scalateaterns foajéscen. Kristofer Ahlfeldt, känd från Seriefredag på Profet, sålde seriefanzine och tatuerade publiken på beställning, DJ JeansRöv (Rasmus Birgersson från LULA) spelade skivor och Profetvännen Jonathan Brott läste poesi innan programmets början. XNYMFO och Profetprotegéerna nites spelade varsin låt live. Förutom de redan publicerade bilderna, tagna av Christopher Carnhage, kommer nu här även fotografier signerade Betty Bergström, som förevigar ProfeTalkshow 12/3 ytterligare.

Profetvännen Jonathan Brott läser poesi

Niklas Lind och Chefsideolog Filip Lindström

Niklas Lind mottar en Profet-tröja av Chefsideologen

Även Groovy Nickz fick en tröja

Kristofer Ahlfeldt tatuerar Profetvännen Heeds

Chefsideolog Filip Lindström

XNYMFO under sitt uppträdande

Chefsideologens moder, samt Chefsideologen själv

Profetprotegéerna nites på scen

Chefsideolog Filip Lindström och nites

27 Mars 2018